Skip to content

Arbeidsmediation

Wat is arbeidsmediation?
Wanneer er gestopt wordt met communiceren en luisteren, ontstaan er conflicten. Als MfN-registermediators* helpen wij partijen te zoeken naar een voor iedereen aanvaardbare oplossing. Een conflict kan ontstaan zijn tussen werknemer en werkgever, tussen werknemers
onderling, tussen werknemer en leidinggevende, tussen OR en directie, tussen directie en bestuur.

* Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die een erkende opleiding heeft afgerond en die
voldoet aan permanente kwaliteitseisen. Hij of zij handelt volgens de Gedragsregels voor de MfN-registermediator en het
Mediation reglement.

Een arbeidsconflict kan flink in de papieren lopen

Afgezien dat een conflict leidt tot verstoorde werkrelaties (en daardoor vaak tot verstoorde processen), ontaard een conflict vaak ook in (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheid is niet alleen onplezierig voor diegene (meestal de werknemer) die arbeidsongeschikt is, maar ook voor de werkgever. Het kost de werkgever geld. Vroegtijdige inschakeling van een MfN-registermediator is een belangrijke drijfveer om zo’n hoge kostenpost te voorkomen.

Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsconflict en de kosten daarmee gemoeid.

Een van de belangrijkste redenen om te verzuimen als gevolg van werk is vanwege psychosociale arbeidsbelasting. Het gaat hierbij om werkdruk, werkstress, of conflicten op het werk met collega’s of klanten (bron: ministerie van volksgezondheid 2017).

Meer dan 25% van arbeidsongeschiktheid in Nederland is conflict gerelateerd. Niet iedereen staat er bij stil maar door een conflict heeft een organisatie kosten. En deze kosten kunnen behoorlijk oplopen. Dit komt door:

 • verhoogde WIA-instroom brengt hogere premies met zich mee
 • ziekteverzuim betekent verstoring van processen
 • door ongewenste gedragingen, pesten, discriminatie, gaat bij een conflict veel tijd verloren
 • personeelsafdelingen hebben handenvol werk aan het oplossen van de gevolgen van een conflict, waardoor andere zaken blijven liggen.
 • wanneer het echt uit de hand is gelopen, kunnen werkgevers bij de kantonrechter rekenen op een onaangename (financiële) verrassing.

De twee grootste kostenposten van arbeidsconflicten zijn de exit-kosten (56%) en de verzuimkosten (35%). Wanneer leidinggevenden vroegtijdig signaleren dat een conflict aanstaande is, kunnen deze twee hoge kostenposten worden voorkomen dan wel worden geminimaliseerd. Al naar gelang de branche waarin de organisatie zich bevindt kan een vroegtijdige inschakeling van een mediator, de werkgever al snel tussen de 29.000 en de 65.000 euro besparen.

Afgezien de financiële waarden kunt u uiteraard ook spreken van andere voordelen:

 • het zoeken naar een oplossing gaat informeel
 • onder begeleiding van een neutrale, onafhankelijke derde
 • u heeft invloed op de uitkomst
 • het geeft geestelijke rust, opluchting
 • het geeft duidelijkheid over de relatie (de kans dat u samen door een deur kunt is groter dan bij een gerechtelijke procedure)
 • duidelijkheid over het conflict zelf en de oplossing daarvan

Neem contact op