Skip to content

Externe Vertrouwenspersonen

Beleid tegen psychosociale belasting
Bij HumanSuccess® kiezen bedrijven, meestal in overleg met de ondernemingsraad, voor een mannelijke of vrouwelijke LVV* gecertificeerd Erkend Vertrouwenspersoon. Op deze manier toont u als werkgever goed werkgeverschap aan en verlaagt u de kans op
psychosociale arbeidsbelasting en escalatie binnen uw bedrijf.

Het is niet verstandig om een bedrijfsmaatschappelijk werker of personeelsfunctionaris, naast de reguliere taak, binnen uw bedrijf aan te stellen als vertrouwenspersoon. Dit kan conflicten in de reguliere taken tot gevolg hebben.

Naast het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon is het van belang dat een bedrijf een duidelijk beleid heeft tegen ongewenst gedrag en zelf het goede voorbeeld geeft. Voorkomen blijft immers beter dan genezen.
Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

HumanSuccess® biedt u de mogelijkheid om door het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon een goed Arbobeleid te voeren, waarmee u risico’s in uw bedrijf minimaliseert. U betaalt hiervoor een vast bedrag per maand.

* Een LVV gecertificeerde Vertrouwenspersoon heeft een erkende opleiding gevolgd en voldoet aan
beroepseisen.

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • agressie en geweld
 • seksuele
 • intimidatie/ongewenste
 • intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Voordelen externe vertrouwenspersonen van HumanSuccess®:

 • Uw werknemers kunnen kiezen uit een vrouwelijke of mannelijke vertrouwenspersoon, al naar gelang de situatie en voorkeur
 • Onze externe vertrouwenspersonen hebben meer afstand tot uw organisatie en staan daarom objectiever in een situatie.
 • De vertrouwenspersonen van HumanSuccess® zijn onafhankelijk en neutraal Zij hebben ruime ervaring met het werk als vertrouwenspersoon en ook met rollen als mediator en/of coach;
 • Vertrouwenspersonen van HumanSuccess® kennen een verplichte continue bijscholing
 • Door hun rol kennen zij veel organisaties en zetten deze kennis en ervaring in voor uw organisatie;
 • De kosten zijn zichtbaar
Lees meer

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Bedrijven kunnen, in overleg met de ondernemingsraad, kiezen voor een mannelijke of vrouwelijke  externe vertrouwenspersoon van HumanSuccess®, bijvoorbeeld via deze site, de arbodienstverlener of brancheorganisatie.

Het is niet verstandig om een bedrijfsmaatschappelijk werker of personeelsfunctionaris, naast de reguliere taak, aan te stellen als vertrouwenspersoon. Dit kan conflicten in de reguliere taken tot gevolg hebben.

Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon is het van belang dat een bedrijf een duidelijk beleid heeft tegen ongewenst gedrag en zelf het goede voorbeeld geeft. Voorkomen blijft immers beter dan genezen.

HumanSuccess® biedt u de mogelijkheid om door het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon een goed Arbobeleid te voeren, waarmee u risico’s in uw bedrijf minimaliseert. U betaalt hiervoor een vast bedrag per maand. Wilt u meer informatie: bel 0631027672 of klik hier.

Neem contact op