Skip to content

Nieuws

Er komt een wettelijk register, waarin mediators die voldoen aan bij (en krachtens) de wet voorgeschreven kwaliteitseisen, op hun verzoek kunnen worden ingeschreven.

Zie de brief van Sander Dekker aan de tweede kamer:
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/sander-dekker/documenten/kamerstukken/2020/01/20/tk-vervolg-wetgevingstraject-mediation